Elnoja – Amerongen

Privacy verklaring

Welkom bij Elnoja Stoffeerdienst. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoe wij deze beschermen.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betalingsinformatie
– Informatie over uw project en voorkeuren

2. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het verwerken van uw bestellingen en aanvragen.
– Het bieden van klantondersteuning.
– Het afhandelen van betalingen.
– Het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen (indien u zich hiervoor heeft aangemeld).
– Het verbeteren van onze diensten en website.

3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

– Uitvoering van een overeenkomst: Om uw bestellingen te verwerken en te leveren.
– Wettelijke verplichting: Voor fiscale en administratieve verplichtingen.
– Gerechtvaardigd belang: Voor marketingdoeleinden en het verbeteren van onze diensten.
– Toestemming: Voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen.

4. Delen van gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wettelijk verplicht is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

– Leveranciers en bezorgdiensten voor het leveren van uw bestellingen.
– Financiële instellingen voor het afhandelen van betalingen.
– Autoriteiten als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

5. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang. Dit omvat onder andere het gebruik van beveiligde servers en versleutelde communicatie.

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zoals wettelijk vereist. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bij ons bent en daarna alleen als dit wettelijk verplicht is.

7. Uw rechten

U heeft het recht om:

– Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
– Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
– Uw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid).
– De verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Uw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener (dataportabiliteit).

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

8. Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen:

Elnoja Stoffeerdienst
Adres: Dwarsakkers 4 3958 HG Amerongen
Telefoon: 06-25558149
E-mail: info@stoffeerdienst.nl 

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Datum van laatste wijziging: 5-6-2024